Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2016
ΤΕΣΤ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ερωτήσεις πληροφορικής για Α' Γυμνασίου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΣΤ (όλοι οι κλάδοι)

Τα Παιδαγωγικά Τεστ για όλους τους κλάδους (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002)

Τα Παιδαγωγικά Τεστ για όλους τους κλάδους (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005)

Τα Παιδαγωγικά Τεστ για όλους τους κλάδους (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007)

Τα Παιδαγωγικά Τεστ για όλους τους κλάδους (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009)

Παιδαγωγικά Τεστ για τους υποψήφιους όλων των κλάδων, γραμμένα από καθηγητές του test101, φροντιστήρια ή ανεξάρτητους καθηγητές!

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξετάσεις - Ενδεικτικά τέστ αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Για στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων (marketing, human resources, corporate strategy κ.α.)!

Για project managers, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, προγραμματιστές κ.α.

ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Τεστ σε ποικίλες Θεματικές Ενότητες (Ολυμπιακοί αγώνες, ποδόσφαιρο, κλασικός αθλητισμός κ.α.)

Τεστ σε ποικίλες Θεματικές Ενότητες (κινηματογράφος, θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, ζωγραφική κ.α.)

Ποιες οι γνώσεις σας για τα καλύτερα κόμικς όλων των εποχώς!

Τι γνωρίζεται για την ιστορία, τα μνημεία, τις παραλίες και τα αξιοθέατα των Ελληνικών νησιών!

Τι γνωρίζεται για την ιστορία και τα μνημεία Ελληνικών πόλεων!

Τεστ σε ποικίλες Θεματικές Ενότητες (Ζώδια, Μεγάλα Ιστορικά Πρόσωπα, Γεωγραφία κ.α.)

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Aφορά τους διαγωνισμούς με το σύστημα προσλήψεων AΣEΠ (μόρια)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ - ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Μάθετε περισσότερα για το χαρακτήρα σας!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Τεστ στην αντίστοιχη ενότητα για το πτυχίο Πληροφορικής ECDL

EXCEL (1)

Τεστ στην αντίστοιχη ενότητα για το πτυχίο Πληροφορικής ECDL

Τεστ στην αντίστοιχη ενότητα για το πτυχίο Πληροφορικής ECDL

Τεστ στην αντίστοιχη ενότητα για το πτυχίο Πληροφορικής ECDL

Τεστ στην αντίστοιχη ενότητα για το πτυχίο Πληροφορικής ECDL

WORD (2)

Τεστ στην αντίστοιχη ενότητα για το πτυχίο Πληροφορικής ECDL

Τεστ στην αντίστοιχη ενότητα για το πτυχίο Πληροφορικής ECDL

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ερωτήσεις Δημόσιας Οικονομικής για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών

Ερωτήσεις Λογιστικής για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών

Ερωτήσεις Μαθηματικών για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τεστ για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων Φ.Α. και προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαίδευσης

Θέματα προετοιμασίας για διαγωνισμούς της Εθνικής Τράπεζας

Για τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τους υποψήφιους Πανεπιστημιακής Μόρφωσης

Για τους υποψήφιους Τεχνολογικής Μόρφωσης

Θέματα προετοιμασίας για διαγωνισμούς της Τράπεζας της Ελλάδας

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Θεολογίας!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Θεολογίας!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Ελληνικής Φιλολογίας!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Ελληνικής Φιλολογίας!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Μαθηματικούς!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Μαθηματικούς!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΩΝ & ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 04!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 04!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Γαλλικής Φιλολογίας!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Αγγλικής Φιλολογίας!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Γερμανικής Φιλολογίας!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Οικονομολόγους!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Οικονομολόγους!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Κοινωνιολόγους!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Κοινωνιολόγους!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Φυσικής Αγωγής

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Φυσικής Αγωγής

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 12!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 12!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους των Νομικών και Πολιτικών Επιστημών!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους των Νομικών και Πολιτικών Επιστημών!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ,
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 14!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 14!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Οικιακής Οικονομίας!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Οικιακής Οικονομίας!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 17!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 17!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 18!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ 18!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Πληροφορικής!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Πληροφορικής!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Πληροφορικής!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους της Πληροφορικής!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Νηπιαγωγούς!

Αναφέρονται στα αντίστοιχα Τεστ του διαγωνισμού που αφορούν τους υποψήφιους Νηπιαγωγούς!

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Ερωτήσεις πληροφορικής για Α' Γυμνασίου

Ποιοι γράφτηκαν τελευταία

  • legas
  • sxs74
  • ΜΑΡΙΑ Π
  • kostasps35
  • ibo

Στατιστικά

  • Εγγεγραμένοι χρήστες: 51503
X
Μπορείτε να συνδεθείτε είτε με το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση e-mail σας.
To password είναι case sensitive.
Φόρτωση
X
Μπορείτε να συνδεθείτε είτε με το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση e-mail σας.
To password είναι case sensitive.
Φόρτωση